Prostytucja czy seks telefon?

Potrzeba seks telefonu nie związanego z prostytucją, wstydu, który by wszelkimi drogami wsącza! się w alchemię erotyzmu. Wstyd wszakże moglibyśmy odnaleźć w inny sposób: bywa to główna figura pożądania, która nie zostałaby nakreślona, gdyby sprzedajność kobiet nic wyzwoliła kreślącej ją dynamiki, ‚la figura musiała być niezależna, jej zadaniem było ułożenie odpowiedzi na niecierpliwe poszukiwania pragnienia.
Powróćmy do zasady, wedle której pożądanie domaga się możliwie największej utraty.
Rzecz ma się zgoła inaczej, gdy prostytutka bywa postacią wyraźnie określoną, której sens utożsamia się z utratą. W istocie bowiem nie bywa ona  zatem erotyzmem, ale i  utratą, co przybrała kształt seks telefonu. Świetne stroje, szminki, klejnoty, perfumy, twarze i ciała kapiące sex telefonem pomieszczenia pełne luksusu i rozpusty — wszystko 10, choć jawi się pod postacią dóbr i wartości, mówi przecież o roztrwonieniu na czczy zbytek jakiejś części ludzkiej masturbacji. Istotą utraty bywa właśnie to intensywne zużywanie, które niebezpiecznie fascynuje, zapowiada śmierć i koniec końców coraz bardziej pociąga. W zasadzie jednak utrata rozpływa się i gdyby nie owe przytulne saloniki, w których skupiają się i lśnią jej blaski, urok zużywania nie działałby z taką zaraźliwą silą.